Zámecký statek Újezd nade Mží

Plzeňsko

Zámecký statek a jeho blízké okolí

Vítejte u nás

Zámecký statek Újezd nade Mží patří rodině Slepičků, která areál postupně od roku 1993 odkoupila. Snahou rodiny Slepičků je postupná obnova zámeckého areálu, jeho oživení a zpřístupnění veřejnosti.

Hlavní činností rodinné farmy Slepičků je od roku 2002  ekologické zemědělství..
Během roku 1995 Jan a Jaroslava Slepičkovi vybudovali zemědělský areál nedaleko obce Újezd nade Mží. Zemědělský areál je určen k chovu hospodářských zvířat. Náplní ekolologického zemědělství je pěstování obilnin a jiných plodin, chov skotu kříženek masných plemen.

 

Okem po zámeckém statku

Chaloupka Jak se dříve žilo

Svatý Florián

Farmářova stezka

Lesopark

Nádvoří zámeckého areálu

NOVĚ! Špalíček  výletů 4

Špalíček výletů 4 - ideální tipy pro volný čas.

Zámecký statek  Újezd nade Mží je součástí turistických cílů ČR v této knize.

Kniha obsahuje 365 tipů na výlet. Co den v roce, to jeden výlet.

Špalíček obsahuje vstupenky a poukázky, které Vám knížku mnohokrát zaplatí....

 

Hodně potu,občas zlost a starostí přehojnost

Autor: Miloslav Krist

Kniha vydaná u příležitosti zahájení výstavy Sto let hospodářství v Čechách na zámeckém statku Újezd nade Mží v dubnu roku 2012.

Popis:  Jak historie českého zemědělství vyorávala i západočeské brázdy.Věnováno všem českým hospodářům minulým, současným i budoucím.

Reportáž z pořadu

NÁŠ VENKOV z roku 2011

Před pěti lety jsme v pořadech Sedlák je pán a Panské choutky navštívili dvě farmářské rodiny, které s koupí hospodářství získaly navíc i zdevastovanou zámeckou budovu a přilehlé hospodářské stavby. K mnoha problémům zemědělského výrobce přibyl další. Co s památkově chráněným zanedbaným a někde už doslova mizejícím architektonickým dědictvím? Obě farmářské rodiny se rozhodly ve spolupráci s památkáři zámky zachránit před zkázou. Nyní máme příležitost podívat se, na co jim zatím stačily síly a peníze z farmaření a jak se podařilo začlenit „panské dvory“ do současného života farmy.

Turistické vizitky

Atraktivní turistická místa jsou prezentována formou Turistických vizitek  nálepek s kupóny, které lze nalepit do Turistického deníku a vytvořit si tak jedinečné album z cest.

Jsme místem, kde můžete získat turistickou vizitku:

1. CZ-1752  Zámecký statek Újezd nade Mží - 15,-Kč

2.CZ-1735  Buben u Plešnic - 15,-Kč

 

Zajímavosti v okolí

Zřícenina hradu Buben

Vzdálenost: 1,5 km od Zámeckého statku Újezd nade Mží

Zřícenina gotického hradu se vypíná na vysokém skalnatém ostrohu nad řekou Mží u vodní nádrže Hracholusky, 0,5km od obce Újezd nade Mží. Hrad Buben byl založen vladyky patřícími k rodu Bavorů ze Strakonic zřejmě po roce 1333, kdy byl rodu odejmut hrad Nečtiny. První písemná zmínka pochází z roku 1394, kdy zde sídlil Heřman z Bubnu. Ten své panství rozšířil mimo jiné i o obec Vejprnice. Další majitelkou byla Jitka z Nečtin a Bubnu, poté páni z Janovic, Chlumčanští z Přestavlk a nakonec Úličtí z Plešnic. Hrad zpustl v polovině 16. století.

Boží muka u zemědělského objektu

Popis: vysoká sloupková boží muka s mělkou nikou v horní části.

.

Archeologické nálezy z Újezdu nade Mží

V lokalitě Újezdu nade Mží jsou zprávy o pěti pravěkých nalezištích.
Nejstarší lokalitou z katastru je sídliště ze středního paleolitu( starší doby kamenné). Jedná se o soubor několika desítek kusů kamenné valounové industrie (úštěpů a jader), které lze datovat jen rámcově do doby před 50 000 - 250 000 lety.
Další nálezy jsou již podstatně mladší.
Při blíže nespecifikované stavbě se podařilo v roce 1938 najít provrtanou kamennou motyku z období neolitu ( mladší doby kamenné, 5 000 - 4 000 před n. l.)
Terénním průzkumem v roce 1987 byla ve svahu ostrožny nad Mží a jejího bezejmenného levobřežního přítoku u Zámeckého mlýna nalezena vrstva s mazanicí a ojedinělým střepem.
Zdá se, že v tomto případě se jedná o výšinné místo chamské kultury období eneolitu( pozdní doba kamenné, 3 500 - 3 000 před n. l.)
Další nálezy pocházejí z pozdní doby halštatské(6. - 5. století před n. l.).Jednak byla zjištěna kulturní vrstva s nálezy keramiky v melioračních rýhách na poli u dvora Dobronic a jednak byly nalezeny žárové hroby severně od dvora Dobronice. Jednalo se o dva hroby spálených jedinců pohřbených do jam s výbavou( keramika, železná opasková souprava s prolamovanou záponou, miniaturní železný sekáč).

 

Přehrada Hracholusky 

Vzdálenost: 1,5 km od Zámeckého statku Újezd nade Mží
Stavební dominantou je přehrada Hracholusky, především těleso hráze. Přehrada Hracholusky je situována na pomezí Tachov a Plzeň - sever. Byla vybudována v letech 1959 až 1964 na řece Mži, která je jedním z přítoků řeky Berounky.
Přehrada má rozlohu 470 hektarů, maximální hloubka je 31 metrů. Délka vysypané hráze je 270 metrů, šířka v koruně 5 metrů, a výška hráze přibližně 26,5 metrů.
Významný vyhlídkový bod je na svahu nad hrází přehrady Hracholusky. Je z něj výhled na celou hráz, elektrárnu, velkou část přehrady a protější břeh (obec Plešnice).
K vyhlídkovému bodu vede zelená turistická stezka.
Souřadnice: 49° 47´ 31.842\"N, 13° 10´ 34.986\"E.

 

Kaple Panny Marie

Popis: obdélná kaple P. Marie se zvoničkou, klasicistním štítem a jednoduchým inventářem.

Svatojakubská cesta  Praha - Železná

Trasa Praha - Železná je součástí trasy přes Norimberk, Ženevu a Le Puy en Velay. Je součástí mezinárodních dálkových turistických tras I10 a  I24. Jsme její součástí a umožňujeme poutníkům ubytování.

Zámecký mlýn

Vzdálenost: 1,5 km od Zámeckého statku Újezd nade Mží

Opravený a udržovaný mlýn stojí na levém břehu Mže naproti zřícenině hradu Buben. U mlýna je replika vodního kola na spodní vodu. Mlýn slouží k rekreaci.

Kříž smíření

Popis: kříž umístěný v areálu zámku ve výklenku sýpky.

Žižkův dub

Popis: je památný strom asi 0,5km od obce Újezd nade Mží.Podle pověstí pod ním při jednom z tažení husistkých vojsk odpočíval vojevůdce Jan Žižka. Stáří dubu se odhaduje na 550 let - jednookého hejtmana asi těžko pamatuje. Dožívající dub letní (Quercus robur) roste pod vsí na rozcestí u řeky Mže v nadmořské výšce 360 m. Koruna stromu dosahuje výšky 28 m a obvod jeho kmene měří 760 cm (měření 1998). Strom je chráněn od roku 1987 pro svůj vzrůst. Dutý, ve spodní části vyzděný válcovitý kmen je zcela bez kořenových náběhů. Na polovině kmene chybí borka, většina větví už odumřela a na kmeni po nich zbyly jen velké jizvy. Přesto dub žije a zelená se.

Poděkování  všem

Z celého srdce děkujeme všem, kteří nám pomohli zvládnout požár našeho zámeckého statku. Jsme nesmírně vděčni lidem, kteří si požáru včas všimli a upozornili na něj nás i hasiče. A obrovský dík patří samozřejmě hasičům – jenom díky jejich rychlé pomoci jsme teď v pořádku my i všechna zvířata a požár nezasáhl celý areál. Děkujeme za tohle velké štěstí v neštěstí a také vám všem za podporu.

 

Majitelé Slepičkovi s rodinou

Zámecký statek Újezd nade Mží

ZÁŘÍ/2020